0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Hướng dẫn dùng web TLPtech

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE

Website: www.tlptech.vn

                * TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP
             1. Đường dẫn đến trang quản trị: Link này được TLPtech.vn cung cấp khi hoàn thành website cho khách hàng.
             2. Tài khoản đăng nhập:
     Sử dụng tài khoản được cung cấp bởi nhân viên kinh doanh hoặc từ email của bộ phận kỹ thuật.
     Yêu cầu trợ giúp gửi đến email: [email protected] 

 

Nhập nội dung để thêm danh mục:

  - Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục. Vì là website đa ngôn ngữ nên bát buộc phải nhập đầy đủ hai ngôn ngữ Anh - Việt.
  -  Yêu cầu nhập thông tin đầy đủ bắt buộc của sản phẩm ở mỗi trường  có dấu " * " màu đỏ.


                                                                Màn hình thêm Tab tổng quát danh mục sản phẩm                                  Màn hình thêm Tab dữ liệu danh mục sản phẩm

                                                               Màn hình liệt kê danh sách sản phẩm

Ở cuối trang có phân trang nếu danh sách vượt quá số lượng hiển thị.
Nhập nội dung để thêm danh mục:
   - Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục. Vì là website đa ngôn ngữ nên bắt buộc phải nhập đầy đủ hai ngôn ngữ Anh - Việt ( nếu có ).
   - Yêu cầu nhập thông tin đầy đủ ở mỗi trường có dấu " * " màu đỏ.

   VÍ DỤ TAB THÊM VÀ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM ( Làm tương tự như nhau)

TAB TỔNG QUÁT

TAB DỮ LIỆU

 

TAB LIÊN KẾT

TAB HÌNH ẢNH

TAB KHUYẾN MÃI


                 

   2.2    Cập nhật thương hiệu: Nhà sản xuất  →  Nhà sản xuất

                 Danh sách thương hiệu cũng tương đươg với danh sách danh mục.
                 Thêm mới +  và  chỉnh sửa thương hiệu
                 Yêu cầu các trường:

  - Tên nhà sản xuất( Tên thương hiệu)
  - Ảnh là Logo thương hiệu
  - Mô tả là thông tin thương hiệu (Đa ngôn ngữ)
  - Banner của thương hiệu không phải logo

    Cập nhật thông tin đầy đủ để trang hiển thị thiếu thông tin.

 

Bình luận


Viết bình luận