Tên Miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì Đăng ký
name.vn 30,000đ 45,000đ
.vn(2 kí tự) 350,000đ 11,000,000đ
.vn(1 kí tự) 350,000đ 42,000,000đ
.vn 480,000đ
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn 200,000đ 200,000đ
.net.vn 300,000đ 350,000đ
.edu.vn 160,000đ 250,000đ
.com.vn 290,000đ 350,000đ