Hosting

TLPtech cung cấp các gói hosting cao cấp bảo mật tốc độ cao.

Hosting Cá Nhân

Chỉ từ

55,000đ /tháng

Dung lượng: 2GB

Băng thông: 50GB

Hosting Cá Nhân ++

Chỉ từ

75,000đ /tháng

Dung lượng: 3GB

Băng thông: Unlimited

Hosting Cá Nhân Pro

Chỉ từ

100,000đ /tháng

Băng thông: 4GB

Dung lượng: Unlimited

Hosting Pro 1

Chỉ từ

109,000đ /tháng

Dung lượng : 5 GB

Băng thông : Unlimited

Hosting Bán Chuyên Nghiệp

Chỉ từ

115,000đ /tháng

Dung lượng: 6GB

Băng thông: Unlimited

Hosting Chuyên Nghiệp

Chỉ từ

120,000đ /tháng

Dung lượng: 7GB

Băng thông: Unlimited

Hosting Pro 2

Chỉ từ

222,000đ /tháng

Dung lượng: 9GB

Băng thông: Unlimited

Hosting Doanh Ngiêp

Chỉ từ

320,000đ /tháng

Dung lượng: 15GB

Băng thông: Unlimited

Hosting Pro 3

Chỉ từ

327,300đ /tháng

Dung lượng : 16GB
Băng thông : Unlimited

Hosting Thương Mại Điện Tử

Chỉ từ

450,000đ /tháng

Dung lượng: 20GB

Băng thông: Unlimited


098 4114 860