0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Chính sách bảo hành - bảo trì

I. Chính sách bảo hành

1.1 .Phạm Vi Bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng cho các dịch vụ thiết kế website do TLPTECH cung cấp trong thời gian sử dụng

1.2 .Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành được phụ thuộc vào gói dịch vụ thiết kế web.

 • Gói Theo mẫu: Bảo hành 12 tháng
 • Gói Độc quyền: Bảo hành 18 tháng
 • Gói Chuyên sâu: Bảo hành 24 tháng
 • Gói ENTERPRISE: Bảo hành 30 tháng

Thời gian bảo hành có thể được gia hạn. Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để được hỗ trợ.

1.3 . Điều khoản bảo hành

 • Chỉnh sửa lổi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.
 • Chỉnh sửa lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.
 • TLPTECH chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những hệ thống, chức năng do TLPTECH xây dựng (các chức năng đã được thỏa thuận trong hợp đồng).

 

II. Chính sách bảo trì

2.1 .Điều kiện bảo trì

Khi thiết kế và bàn giao website cho KH. TLPTECH sẽ tiến hành chuyển cho cho khách hàng một (01) tài khoản quàn trị (admin). TLPTECH sẽ khởi tạo một tài khoản ngang quyền và lưu giữ để tiến hành đăng nhập và bảo trì cho khách hàng mỗi khi có những cập nhật quan trọng hay xử lý sự cố. Việc lưu giữ lại thông tin này TLPTECH đã có cam kết theo chính sách bảo mật thông tin.

2.2 Phạm vi bảo trì.

 • Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng.
 • Định kỳ kiểm tra website khách hàng đang trong thời gian bảo hành.
 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản trị website với những chức năng do TLPTECH thiết kế.
 • Phạm vi của bảo trì không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ. Xây dựng các chức năng mới, chức năng chưa có trên website hiện tại.
 • Không bảo trì, hỗ trợ các lỗi do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website hoặc do bên thứ 3 gây ra ( plugin, chức năng mới khách hàng tự thêm vào hoặc một đơn vị khác không phải TLPTECH thêm vào).
 • Trường hợp khách hàng sử dụng theme hoặc plugins của bên thứ 3 (không phải do TLPTECH phát triển, cài đặt) và đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi của website, có các phương án thực hiện như sau:
  • Restore lại bản bàn giao (nếu còn lưu giữ)
  • Hỗ trợ có phí
  • Từ chối hỗ trợ