Gói Email

Email Pro #4

Giá

180,000đ /tháng

Dung lượng 20 GB

Địa chỉ Email 50

Email Pro #3

Giá

100,000đ /tháng

Dung lượng 10 GB

Địa chỉ Email 20

Email Pro #2

Giá

50,000đ /tháng

Dung lượng 5 GB

Địa chỉ Email 5

Email Pro #1

Giá

18,400đ /tháng

Dung lượng 1 GB

Địa chỉ Email 1