Cách lấy tọa độ google map để cập nhập vào web

TLPtech.vn hướng dẫn cách lấy tọa độ google map công ty của bạn gắng vào website:

Vào website Google Map: https://www.google.com/maps/

Nhập địa chỉ cần lấy tọa độ

Tìm được vị trí cần tìm: click chuột phải chọn -> Đây là gì

Copy dòng tọa độ như trên: vi dụ 10.864915, 106.61727

Sau đó dán vào web

Bình luận
Viết bình luận