Gói chăm sóc web nâng cao

Thực hiện backup web mỗi ngày

Hỗ trợ upload sản phẩm cho khách theo nội dung khách cung cấp tối đa 20 bài / tháng

Đưa dữ liệu vào dropbox mỗi ngày cho khách

Viết 3 bài mỗi tháng cho khách

1,000,000đ
Mã sản phẩm: TLPTECH-509
Giá Mới: 1,000,000đ