Gói chăm sóc web cao cấp

Thực hiện backup web mỗi ngày

Hỗ trợ upload sản phẩm cho khách theo nội dung khách cung cấp tối đa 30 bài / tháng

Đưa dữ liệu vào dropbox mỗi ngày cho khách

Viết 10 bài mỗi tháng cho khách

Cấu hình SEO

Nâng cấp code web

3,000,000đ
Mã sản phẩm: TLPTECH-510
Giá Mới: 3,000,000đ