0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Directadmin nâng hay hạ cấp phiên bản php

CustomBuild 2.0

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi phiên bản php trong CustomBuild 2.0, và nâng cấp từ php 5.x sang php 7.x, bạn sẽ chạy lệnh trong ssh với quyền cao nhất:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 7.x
./build update
./build php n

CustomBuild 2.0 chỉ support php 5.3 và cao hơn.

x : thay là số version của phiên bản ví dụ : 7.1, 7.2, 7.3 ..

Đối với php 7.4 phải nên là Centos 7 trở lên để được hỗ trợ.


CustomBuild 1.x

Nếu bạn đang chạy php 5.2 trên cli hoặc cgi (suphp), và muốn dùng 5.3 thay thế, bạn có thể chạy câu lệnh dưới đây:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php5_ver 5.3
./build update
./build php n

Việc nâng cấp php lên các phiên bản cao hơn không đảm bảo các source code cũ sẽ chạy tương thích 100% và có thể phát sinh ra lỗi, nên quý khách nên cân nhắc trước khi thực hiện.

Bình luận


Viết bình luận