0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web

Tải về

Test blog (3.38MB)

Tính năng Theo dõi lượt chuyển đổi có thể giúp bạn biết mức độ hiệu quả mà lượt nhấp vào quảng cáo dẫn đến hoạt động của khách hàng trên trang web của bạn, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký và gửi biểu mẫu.

Bài viết này giải thích cách tạo hành động chuyển đổi để theo dõi các hành động của khách hàng trên trang web của bạn. Bạn sẽ thiết lập hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của mình và nhận một đoạn mã được gọi là "thẻ". Để hoàn tất việc thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, bạn cần thêm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi vào trang web của mình.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những gì bạn cần trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi trang web:

 • Trang web: Đây là nơi bạn sẽ đặt mã theo dõi lượt chuyển đổi, được gọi là "thẻ".
 • Khả năng chỉnh sửa trang web: Bạn hoặc quản trị viên web của bạn cần có quyền thêm thẻ vào trang web.

Bài viết này tập trung vào việc hướng dẫn cách thiết lập. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và lý do nên sử dụng tính năng này, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Nếu không chắc chắn liệu tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web có phù hợp với bạn hay không, bạn có thể tìm hướng dẫn cho tất cả các loại tính năng theo dõi lượt chuyển đổi khác tại đây.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo hành động chuyển đổi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong mục "Đo lường", hãy nhấp vào Lượt chuyển đổi.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhấp vào Trang web.
 5. Bên cạnh "Tên lượt chuyển đổi", hãy nhập tên cho lượt chuyển đổi mà bạn muốn theo dõi (chẳng hạn như "đăng ký nhận bản tin" hoặc "mua bó hoa cưới"). Việc này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi này trong báo cáo lượt chuyển đổi sau này.
 6. Bên cạnh “Danh mục”, hãy chọn nội dung mô tả cho hành động chuyển đổi của bạn từ trình đơn thả xuống. Danh mục này cho phép bạn phân đoạn các lượt chuyển đổi trong báo cáo, nhờ đó, bạn có thể xem đồng thời các lượt chuyển đổi tương tự.
 7. Bên cạnh "Giá trị", hãy chọn cách theo dõi giá trị của mỗi lượt chuyển đổi.
  • Sử dụng cùng một giá trị cho mỗi chuyển đổi. Nhập số tiền mà mỗi lượt chuyển đổi đáng giá với doanh nghiệp của bạn.
  • Sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi lượt chuyển đổi. Ví dụ: sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang theo dõi các giao dịch mua sản phẩm có các mức giá khác nhau. Sau này, khi thêm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi, bạn cần phải tùy chỉnh thẻ đó để theo dõi các giá trị theo giao dịch cụ thể
  • Không sử dụng giá trị. 
 8. Bên cạnh "Tính", hãy chọn cách tính các lượt chuyển đổi này.
  • Một. Tùy chọn cài đặt này phù hợp nhất cho khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như biểu mẫu đăng ký trên trang web của bạn, khi chỉ có một chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo có khả năng tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
  • Mọi. Tùy chọn cài đặt này phù hợp nhất cho hoạt động bán hàng khi mọi lượt chuyển đổi đều có khả năng tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
 9. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng theo dõi chuyển đổi sau một lần tương tác với quảng cáo từ menu thả xuống. Thời lượng có thể là từ 1 đến 90 ngày. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 10. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi xem qua. Chọn thời lượng theo dõi chuyển đổi xem qua từ menu thả xuống. Thời lượng có thể là từ 1 đến 30 ngày.
 11. Nhấp vào Bao gồm trong “Lượt chuyển đổi”. Tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) cho phép bạn quyết định việc bao gồm hay không bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Lượt chuyển đổi". Nếu bạn bỏ đánh dấu tùy chọn cài đặt này, dữ liệu sẽ vẫn được bao gồm trong cột "Tất cả lượt chuyển đổi". Bạn có thể muốn bỏ đánh dấu tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh và không muốn đưa hành động chuyển đổi cụ thể này vào chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong 'Lượt chuyển đổi'".
 12.  Nhấp vào Tạo và tiếp tục.

Bây giờ, bạn sẽ thấy màn hình cho biết bạn đã tạo hành động chuyển đổi. Thực hiện theo các hướng dẫn trong mục tiếp theo để thiết lập thẻ của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng các nhóm hành động chuyển đổi để kiểm soát những chuyển đổi nào được bao gồm ở cấp chiến dịch thì đừng quên thêm hành động mới này vào tất cả các nhóm phù hợp. Nếu không, các chiến dịch đó sẽ không tối ưu hóa cho hành động này.

Bước 2: Thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn

Để thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web lần đầu tiên, bạn cần thêm 2 đoạn mã vào trang web của mình: thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện.

Thẻ trang web toàn cầu thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại "Tất cả khách truy cập" của bạn (nếu bạn đã thiết lập tính năng tiếp thị lại) và đặt các cookie mới trên miền của bạn. Những cookie này sẽ lưu trữ thông tin về lượt nhấp quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn. Xin lưu ý rằng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads sẽ có thể sử dụng thông tin lượt nhấp này để phân bổ lượt chuyển đổi cho các chiến dịch của bạn trên Google Ads. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Bạn phải cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên mọi trang của trang web, nhưng chỉ cần một thẻ trang web toàn cầu cho mỗi tài khoản Google Ads.

Đoạn mã sự kiện theo dõi hành động sẽ được tính là lượt chuyển đổi. Hãy cài đặt đoạn mã này trên các trang của trang web mà bạn muốn theo dõi chuyển đổi. Mỗi hành động chuyển đổi có đoạn mã sự kiện liên quan riêng, trong khi đó, thẻ trang web toàn cầu giống nhau trên tất cả các hành động chuyển đổi trong một tài khoản Google Ads.

Chọn 1 trong 2 cách để cài đặt thẻ.

Tùy chọn 1: Tự cài đặt thẻ

 1. Trong mục "Thẻ trang web toàn cầu", hãy chọn tùy chọn mô tả đúng nhất tình huống của bạn và thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt thẻ:​
  • Tôi chưa cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình: Chọn tùy chọn này nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập thẻ cho một hành động chuyển đổi trong tài khoản của mình và bạn chưa cài đặt thẻ trang web toàn cầu từ một sản phẩm khác của Google. Tùy chọn này sẽ hiển thị thẻ trang web toàn cầu đầy đủ. Để cài đặt thẻ, hãy sao chép mã thẻ và dán mã đó giữa các thẻ <head></head> của mọi trang trên trang web của bạn.


   Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu, trong đó “AW-CONVERSION_ID” là mã chuyển đổi duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Tôi đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình từ một sản phẩm khác của Google (ví dụ: Google Analytics) hoặc từ một tài khoản Google Ads khác: Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ không phải thêm lại thẻ trang web toàn cầu vào trang web của mình nữa. Tuy nhiên, để tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoạt động cho tài khoản này, bạn cần phải thêm lệnh config (đoạn mã chứa mã chuyển đổi của bạn) vào mọi bản sao của thẻ trang web toàn cầu. Tùy chọn này hiển thị lệnh đó, trong đó “AW-CONVERSION_ID” là mã chuyển đổi cho tài khoản của bạn:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Thêm lệnh config vào mọi bản sao của thẻ trang web toàn cầu trên trang web của bạn, ngay phía trên thẻ kết thúc </script>. 

   Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu được định cấu hình cho cả Google Analytics và Google Ads, trong đó chúng tôi đã đánh dấu lệnh config cho tài khoản Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Tôi đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình khi tạo một hành động chuyển đổi khác trong tài khoản Google Ads này: Nếu chọn tùy chọn này, bạn không cần thêm lại thẻ trang web toàn cầu vào trang web của mình. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng thẻ trang web toàn cầu xuất hiện trên mọi trang của trang web và xác nhận rằng lệnh config trong mỗi bản sao của thẻ đều chứa mã chuyển đổi của tài khoản. Bạn sẽ thấy mã chuyển đổi của mình khi chọn tùy chọn này.

 2. (Không bắt buộc) Sửa đổi thẻ trang web toàn cầu dựa trên tùy chọn của bạn:   
  • Nếu bạn không muốn thẻ trang web toàn cầu thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại của mình trong lần tải trang ban đầu, hãy thêm phần được đánh dấu dưới đây vào lệnh 'config' của thẻ trang web toàn cầu:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Nếu bạn không muốn thẻ trang web toàn cầu đặt cookie của bên thứ nhất trên miền của trang web, hãy thêm phần được đánh dấu dưới đây vào lệnh 'config' của thẻ trang web toàn cầu:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Lưu ý

   Bạn không nên làm như vậy vì hành động đó sẽ khiến việc đo lường chuyển đổi thiếu chính xác.

  • Nếu bạn muốn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại, hãy thêm lệnh gtag('set') được đánh dấu vào thẻ trang web toàn cầu phía trên lệnh gtag('js'). Thao tác này sẽ tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho tất cả các tài khoản Google Ads đã định cấu hình.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Sao chép thẻ trang web toàn cầu, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để thêm thẻ vào trang web của bạn.

 4. Bên cạnh "Đoạn mã sự kiện", hãy chọn theo dõi các lượt chuyển đổi khi tải trang hay khi xảy ra lượt nhấp.
  • Tải trang: Tính số lượt chuyển đổi khi khách hàng truy cập vào trang chuyển đổi, chẳng hạn như trang xác nhận mua hàng hoặc đăng ký. Đây là tùy chọn mặc định và phổ biến nhất. Tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn bảo mật của Google.
  • Lượt nhấp: Tính số lượt chuyển đổi khi khách hàng nhấp vào nút hoặc đường liên kết (chẳng hạn như nút "Mua ngay"). 
 5. Sao chép đoạn mã sự kiện, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để thêm đoạn mã đó vào trang web hoặc nhấp vào Tải đoạn mã xuống để thêm đoạn mã đó sau.
  • Nếu bạn đang theo dõi chuyển đổi theo lần tải trang, hãy thêm đoạn mã sự kiện vào trang bạn đang theo dõi.
  • Nếu bạn đang theo dõi lượt chuyển đổi theo lượt nhấp, hãy thêm đoạn mã sự kiện vào trang có nút hoặc đường liên kết mà bạn muốn theo dõi lượt nhấp.
 6. Nhấp vào Tiếp theo. 
 7. Nhấp vào Xong.
 8. Nếu bạn đang theo dõi các lượt nhấp trên trang web dưới dạng lượt chuyển đổi, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để thêm một đoạn mã bổ sung vào nút hoặc đường liên kết mà bạn muốn theo dõi. Bước này là cần thiết để tính năng theo dõi chuyển đổi hoạt động.

Tùy chọn 2: Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn cập nhật thẻ và đoạn mã trên trang web của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt thẻ theo dõi chuyển đổi.

 1. Sao chép Mã chuyển đổi và Nhãn chuyển đổi (được hiển thị trong thẻ này) cho hành động chuyển đổi của bạn.
 2. Thực hiện theo hướng dẫn để thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads trong Trình quản lý thẻ của Google. Quan trọng: Để đảm bảo theo dõi chính xác trên tất cả các trình duyệt, bạn hãy thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi và định cấu hình để thẻ đó kích hoạt trên tất cả các trang web của bạn.
 3. Nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Xong.
 5. Nếu bạn đang theo dõi số lần nhấp trên trang web dưới dạng chuyển đổi, bạn cần phải hoàn thành các bước thiết lập bổ sung trong Trình quản lý thẻ của Google. Đây là quy trình bắt buộc để tính năng theo dõi chuyển đổi hoạt động. Chọn một trong 2 tùy chọn bên dưới.

Mẹo: Cài đặt thẻ theo dõi lượt chuyển đổi với Trình quản lý thẻ của Google

Thay vì thêm thẻ theo dõi lượt chuyển đổi vào mã trang web của bạn theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt thẻ. Bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • ID chuyển đổi
 • Nhãn chuyển đổi

Bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong đoạn mã sự kiện cho hành động chuyển đổi của mình. Trong ví dụ về đoạn mã dưới đây,AW-CONVERSION_ID đại diện cho mã chuyển đổi duy nhất cho tài khoản của bạn, trong khi AW-CONVERSION_LABEL đại diện cho nhãn chuyển đổi (đây là nhãn duy nhất cho mỗi hành động chuyển đổi). 

<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
'value': 1.0,
'currency': 'USD'
});
</script>

Bạn không chắc liệu bạn đã thiết lập thẻ đúng cách hay chưa? Bạn có thể sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ của Google để kiểm tra việc triển khai thẻ. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy tham khảo bài viết Kiểm tra thẻ theo dõi lượt chuyển đổi.

Thông báo cho khách truy cập trang web về việc thu thập dữ liệu

Như thường lệ, hãy đảm bảo bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và nhận được sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Bảo mật và quyền riêng tư khi theo dõi trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Google Ads chỉ thu thập dữ liệu trên các trang mà bạn đã triển khai các thẻ được liên kết.

Hãy nhớ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và lấy sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Bình luận


Viết bình luận