Customer Testimonials

Ông Đoàn Cao Sơn - CEO Mykolor
Trang web mykolor.net.vn được TLPTech.vn xây dựng đã góp phần tăng 50% doanh số bán hàng, trong đó 80% khách hàng mới đến từ website
Ông Đoàn Cao Sơn, HO CHI MINH
Bản quyền thuộc về tlptech.vn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN LỢI PHÁT © 2014